docker安装jellyfin和ccaa

1.安装docker

curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun  #安装docker
systemctl enable docker  #docker设为开机自启动
systemctl start docker

2.安装jellyfin

docker run -d -p 8096:8096 --r[......]

【阅读全文】

【上一篇】 【下一篇】

Posted in 教程 ,教育 ,网络 ,软件 | Tags: ,

在docker环境下安装AriaNg + Aria2 + FileBrowser

1.安装docker-ce并启动

以root用户进行安装

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh

添加用户到用户组

gpasswd -a $USER docker

启动

systemctl start docker

设置docker开机自启动

systemctl enabl[......]

【阅读全文】

【上一篇】 【下一篇】

Posted in 教程 ,教育 ,网络 | Tags: , ,